29 listopada, 2023

Portal Dom i Ogród – ECOFLOOR.PL

Informacje na temat remontu, budowy, aranżacji wnętrz.

odpady olejowe

Odpady olejowe i zagrożenie dla środowiska

Zużyte oleje pochodzące z przemysłu, z gastronomii, silników samochodowych i nie tylko stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. Są zaliczane do grupy odpadów niebezpiecznych. W związku z tym są również objęte przepisami regulującymi sposoby ich utylizacji, jak również przechowywania czy transportowania. Właściciel odpadów olejowych jest obowiązany do właściwego z nimi postępowania. Za nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie zagrażają przedsiębiorcom poważne konsekwencje prawne.

Zużyty olej z maszyn przemysłowych, przekładniowy, silnikowy itd. to tak zwany olej przepracowany. Jest to odpad klasyfikowany jako niebezpieczny. Ma on potencjalnie toksyczny skład, który może doprowadzić do skażenia środowiska oraz zatrucia egzystujących w nim organizmów żywych. Zużytego oleju nie można pod żadnym pozorem wylewać do zbiorników wodnych ani bezpośrednio na glebę. Nie wolno również wylewać go do studzienek kanalizacyjnych, odpływów, czy też pozostawiać w zbiornikach w niedozwolonym miejscu. Takie postępowanie jest zagrożone finansowymi karami.

Olej po przedostaniu się na glebę mogłoby doprowadzić do skażenia występujących w niej wód gruntowych, a następnie do zatrucia roślin, zwierząt i ludzi. Opad wylany do kanalizacji po utwardzeniu mógłby doprowadzić do poważnych awarii, zapychając rury. Z tych względów odpady olejowe należą do szczególnie problematycznych. Właściciele firm, które wytwarzają olej przepracowany, stają w obliczu problemu pozbywania się go w przepisowy, bezpieczny dla środowiska sposób. Od momentu wytworzenia odpadu, aż do przekazania go wyspecjalizowanej jednostce, która zapewni utylizację, za gospodarowanie nim w całości odpowiada właściciel. Jest nim jednostka, która odpad wytworzyła.

Olej przepracowany – skup i utylizacja

Jak pozbyć się problemu? Najłatwiejszym sposobem jest przekazanie odpadów olejowych innemu podmiotowi. Na rynku funkcjonują firmy oferujące kompleksową usługę gospodarowania odpadami niebezpiecznymi obejmującą odbiór i transport. Przedsiębiorcy mogą przekazywać im olej przepracowany. Skup polega na odbiorze odpadu w umówionym terminie i miejscu przez firmę. Z chwilą przekazania oleju odbiorcy przedsiębiorca pozbywa się w dużej mierze odpowiedzialności za jego dalszy los. Jedyne co należy w tym wypadku do jego obowiązków, to weryfikacja odbiorcy pod kątem posiadanych zezwoleń. Przekazanie przepracowanego oleju do skupu pozwala pozbyć się kłopotliwych odpadów w łatwy, tani, zgodny z przepisami oraz przede wszystkim bezpieczny dla środowiska sposób.