13 lipca, 2024

Portal Dom i Ogród – ECOFLOOR.PL

Informacje na temat remontu, budowy, aranżacji wnętrz.

ubezpieczenie domu

Jakie są zalety ubezpieczenia domu?

Warto wiedzieć, że ubezpieczenie domu, to po prostu finansowe zabezpieczenie przed skutkami, jakie niosą ze sobą róże zdarzenia losowe, takie jak na przykład pożar, czy też zalanie. Jeżeli poszukujemy odpowiedniej polisy dla siebie, to koniecznie musimy zadbać o to, aby zawierała ona ochronę przed zdarzeniami, które nas najbardziej niepokoją, a więc na przykład ochronę na wypadek kradzieży, rabunku, stłuczenia wiekowej zastawy, czy też pożaru, bądź powodzi. Ubezpieczenie może być zawsze dostosowane do naszych potrzeb i oczekiwań.

Ubezpieczenie podstawowe czy rozszerzone?

Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chcemy ubezpieczyć nasz dom, to do wyboru mamy dwa warianty ubezpieczenia, a więc polisę podstawową oraz rozszerzoną, która obejmuje wszystkie ryzyka. Jeżeli chodzi o pierwszy wariant, to w takim wypadku nasz dom będzie ubezpieczony przed finansowymi skutkami powodzi, ognia, zalania, szkód powstałych na skutek awarii sprzętu bądź instalacji, jak również kradzieży, czy tez włamania. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, a więc tak zwane all risk, to tutaj nie znajdziemy wymienionych zdarzeń, przed jakimi jesteśmy chronieni, ponieważ to właśnie ubezpieczenie obejmuje wszelkie szkody, z wyjątkiem tych, które zostały wyszczególnione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, jako wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeżeli chcesz więcej o tym przeczytać, to kliknij.

Wyłączenie odpowiedzialności: za co nie dostaniesz odszkodowania?

Wypłata odszkodowania nie będzie przysługiwała nam wówczas, kiedy szkody powstały na skutek niewykonania niezbędnych kontroli budynku, bądź przeglądów, powstały poprzez zawilgocenie, zagrzybienie, czy też są skutkiem zalania, do jakiego dochodzi w wypadku niezamkniętych i niezabezpieczonych okien. Zazwyczaj polisa nie obejmuje zgubienia kart płatniczych, dzieł sztuki, czy też innych dokumentów, jakie zostały zniszczone, czy też ukradzione.

Możliwe rozszerzenia polisy

Jeżeli decydujemy się na ubezpieczenie domu, to możemy również skorzystać z dodatkowych rozszerzeń, jakie będą wzbogacały nasze ubezpieczenie. Na przykład możemy zdecydować się na ubezpieczenie w życiu prywatnym, które stanowią ochronę na skutek wyrządzenia szkody osobom trzecim. W takim wypadku to ubezpieczyciel wypłaci świadczenie osobom poszkodowanym. Rozszerzeniem może być także ubezpieczenie sprzętu biurowego, jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą w miejscy naszego zamieszkania. Ubezpieczyć możemy też przedmioty, które stanowią mienie służbowe, a więc służbowy laptop bądź telefon.