13 lipca, 2024

Portal Dom i Ogród – ECOFLOOR.PL

Informacje na temat remontu, budowy, aranżacji wnętrz.

budowa

Etapy budowy: podział, koszty, charakterystyka

Wybór i określenie budżetu to jeden z najważniejszych etapów budowy domu. Do tego wyboru należy podchodzić świadomie i bardzo ostrożnie. Przestudiuj ukształtowanie terenu, wielkość domu i zakres użytych materiałów – aby opracować budżet budowy.

Budowa: etapy. Jak dzieli się prace na budowie?

Geologia jest istotną częścią pracy geologiczno-inżynierskiej. Badamy relief, skład mechaniczny gleby, hydrologię, co pozwala znacznie zaoszczędzić na budowie i uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji przy wyborze rodzaju fundamentu i głębokości jego układania.

Projekt jest dokumentacją roboczą niezbędną do budowy domu. Z jego pomocą z łatwością uzyskasz pozwolenie na budowę, a co najważniejsze posiadanie dobrze opracowanego projektu zminimalizuje liczbę błędów podczas budowy, co z kolei pozwoli zaoszczędzić twój budżet. Projekty są standardowe (gotowe) i indywidualne (opracowane według życzeń).

Koszt każdego etapu prac będzie zależał od projektu.

Geodezyjny podział osi to nic innego jak przeniesienie planu budowlanego z papieru na działkę, w rzeczywistym rozmiarze. Prawidłowy rozkład ma duży wpływ na trwałość, a co najważniejsze na wytrzymałość budynku, ponieważ tylko przy dokładnych obliczeniach nastąpi całkowita zbieżność ścian i podłóg. Osie dzielą się na główne (osie symetrii), główne (określają wielkość i kształt budynku) oraz pośrednie (osie poszczególnych elementów).

Fundament służy do przenoszenia ciężaru domu na ziemię i nie pozwala na deformację i przesunięcie konstrukcji, niezależnie od różnych czynników (klimat, charakterystyka gleby itp.). Obecnie istnieje kilka rodzajów fundamentów najczęściej wykorzystywanych w naszych warunkach klimatycznych i terytorialnych. Po jego położeniu uzyskujemy stan surowy zamknięty.

Konstrukcje ścian blokowych mogą obniżyć koszty prac ogólnobudowlanych, przyspieszyć proces wznoszenia ścian i zwiększyć efektywność cieplną domu. Czasami materiał ścian jest podyktowany projektem domu, ale w większości przypadków możliwy jest  tu indywidualny wybór. Najpopularniejszymi materiałami dachowymi są naturalne dachówki ceramiczne, blachodachówki, materiały rolkowe, miękkie pokrycia dachowe, ostatnio coraz częściej stosuje się dachówki z naturalnego łupka. Dach pod klucz i jego koszt ze wszystkimi materiałami obliczany jest w zależności od złożoności projektu architektonicznego, kosztu wybranych materiałów dachowych oraz wybranych technologii.

Montaż okien i drzwi to ostatni etap budowy domu. Takie prace wykończeniowe wymagają przestrzegania pewnych zasad podczas montażu okien z podwójnymi szybami i bloków drzwi. Żywotność konstrukcji zależy od jakości wykonania i prawidłowego montażu. Na koszt prac okiennych mają wpływ właściwości i rodzaj materiału, konfiguracja, złożoność konstrukcji, jakość profilu i okuć. Izolacja domu i dekoracja elewacji to dwa powiązane ze sobą procesy technologiczne w budownictwie. Rozwiązują jednocześnie kilka problemów: ochronę budynku przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi, oszczędzanie chłodziwa i dekorowanie zewnętrznej powierzchni ścian.

Koszty budowy poszczególnych etapów

Przed przystąpieniem do budowy budynku mieszkalnego lub wykonaniem poszczególnych etapów należy rozważyć swoje możliwości finansowe i oszacować budżet. Aby oszacować koszt każdego etapu budowy, możesz skorzystać z doświadczenia deweloperów, którzy przeszli już drogę od projektu do przełożenia pomysłu na rzeczywistość.

Znając strukturę kosztów budowy budynku mieszkalnego można w przybliżeniu oszacować koszt poszczególnych etapów budowy. Aby to zrobić, wystarczy ustalić dla swojego regionu zamieszkania średni koszt budowy 1 m 2 powierzchni budynku mieszkalnego (ten koszt musi być pełny, czyli uwzględniać wszystkie etapy budowy). Takie informacje można znaleźć na budowlanych forach internetowych lub poprzez osobistą komunikację z deweloperami, którzy już zbudowali mieszkania w mniej więcej podobnych warunkach i w przybliżeniu na tym samym poziomie budżetu.

Znając koszt budowy, można oszacować za pomocą elementarnej matematycznej proporcji koszt samodzielnego ogrzewania lub wykończenia budynku mieszkalnego. Należy zauważyć, że w zależności od charakterystyki obiektu i działki, która ma zostać wybudowana, a także Twoich możliwości, określona struktura kosztów może się różnić. Aby dokładnie określić koszt każdego etapu, konieczne jest wykonanie odpowiedniej kalkulacji kosztorysowej, która odbywa się na podstawie technicznej dokumentacji projektowej lub listy nadchodzących prac i zakupów materiałów budowlanych.