15 czerwca, 2024

Portal Dom i Ogród – ECOFLOOR.PL

Informacje na temat remontu, budowy, aranżacji wnętrz.

Czy przegląd drzwi przeciwpożarowych jest obowiązkowy?

Aby drzwi przeciwpożarowe mogły spełniać swoją funkcję należycie, muszą być niezawodne, w pełni sprawne i wolne od najmniejszych wad i usterek. Dowiedz się, jak działają drzwi ppoż. i czy ich serwis jest obowiązkowy? Kto odpowiada za ich stan i jakie czynniki powinny podlegać kontroli, aby móc zapewnić optymalne bezpieczeństwo dla nieruchomości i przebywających w niej osób.

Co to są drzwi przeciwpożarowe?

Drzwi ppoż. funkcjonują w przestrzeniach użyteczności publicznej, ale również są standardem w siedzibach firm czy częściach wspólnych na osiedlach mieszkaniowych. Ich główną funkcją jest ochrona mienia przed pożarem, skrzydło drzwi przeciwpożarowych ma oddzielać pomieszczenia i zapobiegać przedostawaniu się dymu. Drzwi ppoż. stanowią szczelną barierę i dają bezpieczeństwo w razie zagrażającego zdrowiu oraz życiu pożaru we wnętrzu budynku.

Drzwi przeciwpożarowe nie tylko nie przepuszczają dymu, ale opóźniają też rozprzestrzenianie się ognia, co pozwala na przeprowadzenie sprawnej ewakuacji ludzi oraz bardziej efektywne działania ratowniczo-gaśnicze. Nie ma wątpliwości, że stanowią jeden z najważniejszych elementów wyposażenia nieruchomości.

Odpowiedzialność za stan drzwi przeciwpożarowych

Jeśli dla danej nieruchomości wskazane jest funkcjonowanie drzwi przeciwpożarowych, właściciel bądź zarządca budynku jest odpowiedzialny za ich należyty stan. To właśnie serwis drzwi przeciwpożarowych daje gwarancję w zakresie ich odpowiedniego działania.

Drzwi ppoż. muszą być najlepszej jakości, wolne od wad i usterek. Mają być stabilne, wykazywać właściwą odporność ogniową i komfortowe użytkowanie nawet w warunkach wysokiej temperatury. Tylko wtedy mogą spełniać swoją funkcję ochronną należycie.

Czy serwis drzwi przeciwpożarowych jest konieczny?

Ponieważ od jakości drzwi przeciwpożarowych zależy nierzadko powodzenie akcji ratowniczo-gaśniczej i ochrona osób przebywających w miejscu, które jest zagrożone pożarem, wymaga się, aby drzwi ppoż. były wolne od wad. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawe, przegląd techniczny drzwi jest obowiązkowy i musi być realizowany przynajmniej raz w roku. Czy nadzór nad działaniem takiego elementu ochrony nieruchomości może wykonywać każdy?

Kto może przeprowadzać serwis drzwi przeciwpożarowych?

Okazuje się, że przegląd techniczny drzwi przeciwpożarowych musi zostać zlecony przez właściciela budynku albo jego zarządcę, ale jego wykonanie może być zrealizowane tylko przez profesjonalną firmę oraz techników z konkretnymi uprawnieniami. Coroczny przegląd techniczny musi być potwierdzony właściwym dokumentem, który zostaje wydany przez profesjonalistów. Jeśli podczas serwisu zdiagnozowane zostaną jakiekolwiek wady i usterki, drzwi ppoź. muszą zostać naprawione, dopiero wtedy uzyskają pozytywną opinię serwisanta.

Podczas przeglądu technicznego sprawdzane jest działanie skrzydeł drzwiowych, zastosowana automatyka oraz wszystkie uszczelki. Tylko ich prawidłowy stan zapewnia optymalne bezpieczeństwo.