15 czerwca, 2024

Portal Dom i Ogród – ECOFLOOR.PL

Informacje na temat remontu, budowy, aranżacji wnętrz.

Badania przechowalnicze

Badania przechowalnicze – na czym polegają?

Ochrona żywności jest niezwykle ważnym zagadnieniem, a jest to jeszcze bardziej znaczące w odniesieniu do produkowania żywności, która ma być spożywana przez ludzi. Podczas produkowania żywności należy stosować rygorystyczne, ale odpowiednie procedury, aby upewnić się, że wszystkie składniki produktu, jego bezpieczeństwo i smak są odpowiednie. Aby to osiągnąć, należy przeprowadzić szereg badań nad produktem, nawet po jego skończeniu. Takie testy to badania przechowalnicze.

Badania przechowalnicze – definicja

Badania przechowalnicze to seria badań organoleptycznych i wspomaganych diagnostycznie, które są stosowane w celu monitorowania jakości, bezpieczeństwa i użyteczności żywności w czasie przechowywania. Procedury przechowalnicze obejmują określenie, jak długo produkt może być przetrzymywany, jak należy go przechowywać, jakich zmian w wyglądzie, zapachu lub innych właściwościach zaobserwować można podczas przechowywania, w jakim stopniu rozwijają się bakterie, jakie powinny być wartości odczynnika pH, czy są oznaki pleśni, itd. Celem przeprowadzania badań przechowalniczych jest zapewnienie, że produkt jest wolny od wszelkiego rodzaju szkodliwych jego właściwości, aby zapewnić jego czystość i bezpieczeństwo żywności.

Proces przechowalniczy – wymagane regulacje

Badania przechowalnicze są szeroko stosowane w zakresie produktów spożywczych i są niezbędne do zapewnienia ich bezpieczeństwa. Przedmiotowym badaniom poddawane są produkty o różnych składnikach i rodzajach produktów także różniących się składem oraz strefami przechowywania. Każda taka kombinacja produktu i przechowywania ma inna dynamikę i właściwości, dlatego też, ustanowiono m.in. następujące normy dotyczące badań przechowalniczych:

  • Badania mogą mieć charakter laboratoryjny;
  • Każdy produkt musi być przeanalizowany w czasie przechowywania w odniesieniu do jego bezpieczeństwa (składu, pH, bakterie itp.);
  • Badania powinny być przeprowadzone przez upoważnione i wykwalifikowane laboratoria;
  • Produkt musi być każdorazowo przechowywany zgodnie z wskazaniami producenta;
  • Pozytywne wyniki badań przechowalniczych powinny być certyfikowane przez niezależnych ekspertów;
  • Dokumentacja i rejestry badań przechowalniczych powinny być archiwizowane, aby odzwierciedlały numer serii produktu, datę wytworzenia oraz przydatność do spożycia.

Podsumowując, przechowalnicze badania żywności są niezbędne do zapewnienia produktom żywnościowym jakości, bezpieczeństwa i czystości. Mają one na celu utrzymanie pożądanego stanu produktu podczas jego przechowywania i dystrybucji. Proces przechowalniczy musi być skrupulatnie przestrzegany ze względu na wymagania stawiane przez producentów, a odpowiednie procedury zgodne z regulacjami ustanowionymi przez odpowiednie władze muszą być przestrzegane.